අපව අමතන්න

ෆ්‍රෙඩා ලින්
අපනයන විකුණුම්

එම්:+86-18898785620(WeChat)

විද්යුත් තැපෑල:[email protected]

වොලස් ලී
CMO

එම්:+86-15007558918(WeChat/WhatsAPP)

විද්යුත් තැපෑල:[email protected]

විමසුම විමසන්න
© ප්‍රකාශන හිමිකම 2021 Shenzhen Jingbang Hardware Electronic Co., Ltd. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි.
දුරකථනවිද්යුත් තැපෑල